ร่าง TOR และร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบประจำจุดบริการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 59 ตู้ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิ.ย.61

 In ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ( ไฟล์ .pdf 3 รายการ)

Recent Posts
New Server