การสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่าง ปปง.,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารทุกแห่งในประเทศ เพื่อทลายเครือข่ายและเส้นทางการเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

“การสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่าง ปปง.,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารทุกแห่งในประเทศ
เพื่อทลายเครือข่ายและเส้นทางการเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์”
ตามนโยบายของรัฐบาลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิด
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน
โดย แสดงตนเป็นบุคคลอื่น หรือกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนทั่วไปและมีผู้หลงเชื่อ
จนเป็น เหตุให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่ง ตร.ที่ ๗๓๓/2560
ลงวันที่ 8 ธ.ค.60 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศป.ฉปทน.ตร.)
โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ และมี พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.
เป็นหัวหน้าชุดปราบปราม นั้น

ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.60 ศป.ฉปทน.ได้ร่วมกับ ปปง.และเครือข่ายธนาคารทุกแห่งในประเทศไทย ดำเนินการระงับยับยั้ง
เงินของผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปได้อย่างรวดเร็ว และส่งคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน ๑๑๔ ราย
มูลค่ารวมประมาณ ๒๒ ล้านบาท โดยได้คืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้เสียหาย เป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ ก็เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ที่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในวันนี้ ทาง ปปง., ตร. และธนาคารทุกแห่งในประเทศ ได้จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือ ดังนี้
1.การดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนร้ายในเชิงลึกเพื่อยึดทรัพย์ดังกล่าว และดำเนินคดีฟอกเงินกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องทุกราย
2.การหามาตรการแก้ไขปัญหาการระงับยับยั้งเงินของผู้เสียหายอย่างทันท่วงที และเพิ่มวิธีป้องกันเงินของผู้เสียหาย
ที่จะถูกหลอกลวง และถอนออกจากบัญชี
3.การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังระหว่างธนาคารด้วยกัน ในการยักย้ายถ่ายโอนเงินของคนร้าย ระหว่างธนาคารด้วยกัน
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานงานการปฏิบัติ
4.การตรวจสอบข้อมูลของคนร้ายที่ใช้ธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสืบสวนติดตาม
จับกุมคนร้ายต่อไป
ทั้งนี้ เชื่อแน่ว่าในการจัดสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

Recent Posts
New Server