ตำรวจท่องเที่ยวจับกุมผู้ต้องหา สวมบัตรประชาชนคนไทย เปิดบริษัทนำเที่ยว

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

ตำรวจท่องเที่ยวจับกุมผู้ต้องหา สวมบัตรประชาชนคนไทย เปิดบริษัทนำเที่ยว
​​
ด้วยปัจจุบันได้มีบุคคลต่างชาติ เข้ามาสวมบัตรประชาชนคนไทย หรือแจ้งทำบัตรประชาชนโดยแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
เพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรประชาชนคนไทยและสิทธิตามกฎหมาย แล้วมาประกอบธุรกิจต่างๆ ในราชอาณาจักรไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจนำเที่ยว พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. ได้สั่งการให้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด
ในลักษณะดังกล่าว ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่า มีบุคคลต่างชาติขอมีสัญชาติไทยโดยผิดกฎหมาย และจดทะเบียนบริษัท
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จึงสืบสวนติดตาม รวบรวมพยานหลัฐานเรื่อยมา จนทราบว่า น.ส.นงลักษณ์ ชาวโพธิ์เอน อายุ 35 ปี
ได้แจ้งทำบัตรประชาชนไทยโดยมิชอบ ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เรื่อยมาจนกระทั่ง พ.ศ.2559 รวมจำนวน 6 ครั้ง

ปัจจุบันประกอบธุรกิจนำเที่ยว จึงเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ กับพนักงานสอบสวน สน.บางเขน ตามเลขคดีอาญาที่ 1505/61
และศาลอาญา ได้อนุมัติหมายจับที่ 1354/61 ลง 20 มิถุนายน 2561 ในข้อกล่าวหา
1.แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่
จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารหมาชน หรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตาม ป.อาญา มาตรา 267 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.ใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำผิดมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ตาม ป.อาญา มาตรา 268
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3.ยื่นคำขอมีบัตรโดยมิได้มีสัญชาติไทยด้วยการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
และใช้หรือแสดงบัตรประชาชนอันได้มาหรือเกิดจากการกระทำผิดมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บริเวณหน้าบ้านพัก ย่านบางเขน กทม.
นำส่งพนักงานสอบสวน สน.บางเขน ทำการสอบสวน ต่อไป

Recent Posts
New Server