กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 แถลงผลการปฏิบัติ การกวดขันและป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ และเด็กหรือเยาวชนประพฤติตนไม่สมควรฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22 และ 46/2558

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 แถลงผลการปฏิบัติ การกวดขัน
และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ และเด็กหรือเยาวชนประพฤติตนไม่สมควรฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22 และ 46/2558

รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มกันแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ
ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถในทางและที่พักอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สนองนโยบายของรัฐบาล เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทาง โดยการจัดตั้งคณะทำงานเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ
เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการชักชวนเยาวชนออกมาแข่งขันรถ
ในทางสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์หักพาล รอง ผบช.ทท.,พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร,
พ.ต.อ.จำลอง งามเนตร รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ,พ.ต.อ.สุระพรรณ นาทวรทัต รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร,
พ.ต.อ.จักรเพชร เพชรพลอยนิล รอง ผบก.สปพ.,พ.ต.อ.ภพพล จักกะพาก รอง ผบก.อก.บช.ทท.,
พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.5 บก.จร.,พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข ผกก.กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.,
พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.ศร.บก. สปพ.,พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร,
พ.ต.ท.เจษฎา ยางนอก รอง ผกก.2 บก.จร.,พ.ต.ท.เพชรกล้า ทวีกาญจน์ รอง ผกก.กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.,
พ.ต.ท.พิชญา พิพัฒน์บรรณกิจ สว.ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท.๓ ,พ.ต.ต.ภูวดล วิริยนรางกูล สว.กก.๑ บก.ทท.๓
ได้บูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการปราบปรามการแข่งรถในทางในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
การปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติการณ์ในการรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งขันรถในทางสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
จากการสืบสวนทราบว่ามี นายบุญหลง ศรีทองกูล อายุ 35 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของเฟสบุ๊คชื่อ ช่างเก้า เพชรเกษม
และ เพจ ซิ่งย้อน ฝั่งธน ซึ่งเป็นเพจที่มีผู้ติดตามจำนวน 1,800 คน ได้ชักชวนเยาวชนแข่งรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในบริเวณที่มีการร้องเรียนมากที่สุดซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นจำนวนมาก

และ นายวัชรพล ห้วยกรดวัฒนา อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของเพจ Nook Nook เป็นเพจที่มีการชักชวนเยาวชนออกมารวมตัว
แข่งขันรถในทางในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นประจำและมีการท้าพนันเดิมพันแข่งรถโดยวางเงินเดิมพันครั้งละ 10,000 บาท
โดยจะจัดแข่งกันในวันเสาร์ที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๑ และจากสถิตการร้องเรียนผ่านศูนย์วิทยุจังหวัดสมุทรสาครได้มีประชาชนร้องเรียน
ผ่านศูนย์วิทยุฯ ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นออกมารวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะเป็นประจำ และผู้ต้องหาทั้งสองเป็นช่างเปิดอู่
แต่งรถจักรยานยนต์ซิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวของเด็กแว้นในการแต่งรถจักรยานยนต์ให้สามารถวิ่งได้เร็วขึ้น เสียงท่อไอเสียดังขึ้น
เพื่อออกมารวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่พักอาศัย
อยู่บริเวณริมถนนสายหลัก

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้ขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรีในข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนให้มีการแข่งขันรถ
ในทางสาธารณะ”ที่ จ.607/61 และ จ.608/61 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมสนธิกำลังเข้าจับกุม
นายบุญหลงฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรีที่ จ.607/61 และ จับกุม นายวัชรพลฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล
จังหวัดมีนบุรี ที่ จ.608/61 นำส่ง สน.มีนบุรี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่กวดขันป้องกันปราบปราม
การแข่งขันรถในทางและได้ตรวจร้านจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลการปฏิบัติการตรวจ
ร้านจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม จำนวน 11 ร้าน ไม่พบการกระทำความผิด ผลการยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย
จำนวน 95 คัน ตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่เพื่อหาสารเสพติดจำนวน 103 ราย แบ่งเป็นเยาวชน 48 ราย ผู้ใหญ่ 55 ราย พบสารเสพติด
ในปัสสาวะ จำนวน 3 ราย แบ่งเป็นพบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนในเยาวชน 2 ราย ในผู้ใหญ่ 1 ราย
จากนั้นจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหากลุ่มวัยรุ่นรวมตัว
แข่งขันรถในทางสาธารณะว่ามีผลร้ายที่ตามมาอีกมากมาย และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
โดยอบรมบุตรหลานไม่ให้ออกมารวมตัว มั่วสุมหรือมีพฤติกรรมแข่งขันรถในทางสาธารณะ ส่วนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรม
แข่งขันรถในทางสาธารณะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการส่งตัวไปเข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่จะกำหนดต่อไป