จับกุมนายทุนเงินกู้คิดดอกเบี้ยโหด ใช้เล่ห์เหลี่ยมยึดที่ดินเป็นของตนเอง

“จับกุมนายทุนเงินกู้คิดดอกเบี้ยโหด ใช้เล่ห์เหลี่ยมยึดที่ดินเป็นของตนเอง”
ตามนโยบายของรัฐบาล และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
จัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอปส.ตร.) ขึ้น
ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
เป็น ผอ.ศูนย์ฯ และให้ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.เป็น รอง ผอ.ศูนย์ฯ และหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ
ได้สั่งการให้ชุดศปอส.ชุดปฏิบัติการที่ ๔ ทำการสืบสวนสอบสวนกรณีนายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี มีพฤติกรรมให้ประชาชนกู้ยืมเงิน
โดยเรียกดอกเบี้ย เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และทำสัญญาเอารัดเอาเปรียบยึดที่ดินเป็นของตนเองทำให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๓๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสืบสวน
สอบสวน และให้สืบสวนกลุ่มนายทุนคนอื่นๆที่ให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และใช้ช่องว่าง
ของกฎหมายเอารัดเอาเปรียบประชาชน

ชุด ศอ.ปส. ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ “ยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่”
ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับนายพรเลิศฯ รวมทั้งบุคคลอื่นๆอีก ๔ ราย
ซึ่งมีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกัน
ต่อมาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,
พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.๔ ,พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ ,
พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง รอง ผบช.ภ.๔ , พลต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.สกบ. ,พล.ต.ต.ยรรยง เวชโอสถ ผบก.สส.ภ.๔ ,
พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.สส.ภ.๔ ,พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.๑ รรท.ผบก.ทท.๑ ,
พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.๒ ,พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ.บช.น. ,
พ.ต.อ.ไพโรจน์ กุจิรพันธ์ รอง ผบก.ปส.๓ ,พ.ต.อ.ปภัชเดช เกตุพันธ์ รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.กิตติศัพท์ ทองศรีวงศ์ รอง ผบก.ปอศ. ,
พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผกก.๑ บก.ทท.๒ ,พ.ต.อ.ธนรัช รุ่งโรจน์ดี ผกก.๒ บก.ปคบ.,
พ.ต.อ.นิติโชติ เพ็ญจำรัส ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ปอศ. ,พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิสมัย ผกก.สภ.บ้านเป็ด หน.ชุด ศอปส.ชุดที่ ๔
พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ ผกก.สืบสวน ๓ บก.สส.ภ.๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี ๑
สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ทหารนำโดย พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี ผบ.ร้อย.รส.จว.ขอนแก่น
และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ศปอส.ตร. , บก.สส.ภ.๔,บช. ท่องเที่ยว,ปคบ.,ปอท.,ปอศ. ได้ร่วมกันนำหมายค้นศาลปิดล้อม
ตรวจค้นเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด ๑๖ เป้าหมาย และจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ดังนี้
๑. นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี อายุ ๕๗ ปี หมายจับศาลอาญา ที่ ๑๔๐๒/๒๕๖๑
๒. นางธนพร อนุรักษ์มนตรี อายุ ๔๗ ปี หมายจับศาลอาญา ที่ ๑๔๐๓/๒๕๖๑
๓. นายไพโรจน์ โนนใหม่ อายุ ๕๐ ปี หมายจับศาลอาญา ที่ ๑๔๐๕/๒๕๖๑
๔. นายเด่นชัย ศิริศรีมังกร อายุ ๔๘ ปี หมายจับศาลอาญา ที่ ๑๔๐๖/๒๕๖๑

อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวอีก ๑ ราย คือ
​นายสมชาย ศิริศรีมังกร อายุ ๗๗ ปี หมายจับศาลอาญา ที่ ๑๔๐๗/๒๕๖๑

ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และปลอมเอกสารสิทธิ”
(ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ป.อาญา มาตรา ๘๓ , ๓๔๑ , ๓๔๓ โทษจำคุกสูงสุด ๕ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท)
(ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๔ อัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี ปรับไม่เกิน ๒ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
(ปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม ป.อาญา ๒๖๔ , ๒๖๕ , ๒๖๘ โทษจำคุก ๖ เดือนถึง ๕ ปี ปรับ ๑,๐๐๐ บาท
ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

และตรวจยึดเอกสารจากจุดตรวจค้น รวม ๑๖ จุด เป็นเอกสารสำคัญ หลักฐานการกู้ยืมเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
และเอกสารโฉนดที่ดินผู้เสียหาย จำนวนมาก และอาวุธปืนไม่มีทะเบียนขนาด .32 ยี่ห้อสมิทแอนเวสสัน จำนวน 1 กระบอก
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารข้อมูลการดำเนินการชุดปฏิบัติการ)
หากมีผู้เสียหายรายอื่นที่ได้รับความเดือนร้อนเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถเดินทางมาแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
เพิ่มเติมได้ที่ กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค ๔