กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 แถลงผลการปฏิบัติ การกวดขันและป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ และเด็กหรือเยาวชนประพฤติตนไม่สมควรฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22 และ 46/2558

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 แถลงผลการปฏิบัติ การกวดขันและป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ และเด็กหรือเยาวชนประพฤติตนไม่สมควรฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22 และ 46/2558

รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆแก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มกันแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ
ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถในทางและที่พักอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางโดยการจัดตั้งคณะทำงานเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ
เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการชักชวนเยาวชนออกมาแข่งขันรถ
ในทางสาธารณะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

 

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.,พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี,
พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ.,พ.ต.อ.สมศักดิ์ ตระการไพโรจน์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี,
พ.ต.อ.อภิชาติ วรรณภักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี,พ.ต.อ.จีรเดชน์ เหมจินดา รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี,
พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.5 บก.จร.,พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข ผกก.กก.ต่อต้านการก่อการร้ายบก.สปพ.,
พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.ศร.บก. สปพ.,พ.ต.อ.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี,
พ.ต.อ.ศราวุธ ตันกุล ผกก.2 บก.ทท.1 บช.ทท., พ.ต.ท.เจษฎา ยางนอก รองผกก.2บก.จร.,
พ.ต.ท.เพชรกล้า ทวีกาญจน์ รอง ผกก.กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.,
พ.ต.ท.พุทธพงศ์ เมฆเอี่ยมนภา รอง ผกก.2 บก.ทท.1 บช.ทท.,พ.ต.ท.ศรุต ระยานนท์ สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท.
ได้บูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการปราบปรามการแข่งรถในทางในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี


การปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติการณ์ในการรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งขันรถในทางสาธารณะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จากการสืบสวนทราบว่ามี นายธีระพล บัวจตุรัส อายุ 24 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของเฟสบุ๊คชื่อพิ๊มอส ฮัลโหลลล และ Teeraphol Buajaturat
ซึ่งเป็นเพจที่มีผู้ติดตามจำนวน 1,250 คน ได้ชักชวนเยาวชนแข่งรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
ในบริเวณที่มีการร้องเรียนมากที่สุดซึ่งสร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนรำคาญกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่พักอาศัยอยู่
บริเวณริมถนนเป็นจำนวนมาก และนายปราโมทย์ บูชา อายุ 18 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของเพจเฟสบุ๊คชื่อ จิ๊กโก๋’ สองโล และ Mote Sdong
ที่มีผู้ติดตามจำนวน 1,500 คน ซึ่งมีการชักชวนเยาวชนออกมารวมตัวแข่งขันรถในทางบริเวณถนนสายรังสิต-นครนายกในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานีเป็นประจำ สร้างความเดือนร้อนรำคาญให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นดังกล่าวเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเส้นทางหลัก
เข้าสู่จังหวัดนครนายก และจากสถิตการร้องเรียนผ่านศูนย์วิทยุจังหวัดปทุมธานีได้มีประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์วิทยุฯ
ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นออกมารวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมามีมากถึง 350 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้ขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรีในข้อหา“เป็นผู้สนับสนุนให้มีการแข่งขันรถ
ในทางสาธารณะ”ที่ จ.636/61 และ จ.637/61 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมสนธิกำลังเข้าจับกุม
นายปราโมทย์ฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรีที่ จ.636/61 และจับกุม นายธีระพลฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล
จังหวัดมีนบุรี ที่ จ.637/61 นำส่ง สน.มีนบุรี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่กวดขันป้องกันปราบปราม
การแข่งขันรถในทางและได้ตรวจร้านจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลการปฏิบัติการตรวจ
ร้านจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจำนวน 131 ร้าน พบร้านที่กระทำความผิดจำนวน 42 ร้าน ยึดท่อไอเสีย
ที่ไม่ได้มาตรฐานรวมจำนวน 277 อัน ผลการยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน 150 คัน ตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่เพื่อหาสารเสพติด
จำนวน 152 ราย แบ่งเป็นเยาวชน 15 ราย ผู้ใหญ่ 137 ราย พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 29 ราย แบ่งเป็นพบสารเสพติดประเภท
เมทแอมเฟตามีนในผู้ใหญ่ 23 ราย และพบสารเสพติดประเภทกัญชาในผู้ใหญ่ 6 ราย และนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม
ผู้ต้องหาตามหมายจับได้อีก ๒ ราย คือนายอนุชา ศรทอง อายุ 27 ปีและนายมารุต สืบถิ่น อายุ 18 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี
ที่ 459/61 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 61 และ 465/61 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 61 ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองเป็นหัวโจกกลุ่มเด็กแว้น ๒ กลุ่มที่มีปัญหา
กันมานาน เมื่อทั้งสองกลุ่มมาพบกันครั้งใดจะมีการทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำ จนกระทั้งวันที่ 20 มิ.ย. 61 กลุ่มเด็กแว้นทั้ง 2 กลุ่ม
ได้ออกไปแข่งรถกันในทางและได้พบกันจนเกิดการปะทะกันขึ้น โดยนายอนุชาฯ ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มของนายมารุตฯ
จำนวน ๓ นัด มีเพื่อนนายมารุตฯ โดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บ นายมารุตฯ จึงใช้ระเบิดปิงปองประดิษฐ์เองปาใส่กลุ่มของนายอนุชาฯ
ทำให้กลุ่มของนายอนุชาฯ โดยลูกหลงได้รับบาดเจ็บหลายราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวมรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ
ผู้ต้องหาทั้งสองในความผิดฐาน“ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น , มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต , พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร”
และผู้ต้องหาทั้งสองได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ในวันนี้(29 มิ.ย.61)

จากนั้นจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหากลุ่มวัยรุ่นรวมตัวแข่งขันรถ
ในทางสาธารณะว่ามีผลร้ายที่ตามมาอีกมากมาย และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
โดยอบรมบุตรหลานไม่ให้ออกมารวมตัว มั่วสุมหรือมีพฤติกรรมแข่งขันรถในทางสาธารณะ ส่วนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรม
แข่งขันรถในทางสาธารณะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการส่งตัวไปเข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่จะกำหนดต่อไป