ตำรวจท่องเที่ยวกวาดล้างขบวนการไซ้แขก ตุ๊กตุ๊ก ร้านค้าหลอกลวงนักท่องเที่ยว

ตำรวจท่องเที่ยวกวาดล้างขบวนการไซ้แขก ตุ๊กตุ๊ก ร้านค้าหลอกลวงนักท่องเที่ยว

​​สืบเนื่องจากได้มีกลุ่มขบวนการหลอกลวงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพมหานคร
โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเช่น วัดปิด-วังปิด เพื่อจูงใจชักชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวสถานที่อื่นและพาไปซื้อสินค้าและบริการ
ประเภทเครื่องประดับ ตัดชุดสูท ซื้อโปรแกรมทัวร์ ซึ่งราคาสูงกว่าราคาทั่วไปและไม่ได้คุณภาพ
​​กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท., พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.,
พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ผบก.น.6 , พ.ต.อ.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ รอง ผบก.น.6 , พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1 ,
พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2 , พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ปภัสเดช เกตุพันธ์ รอง ผบก.ปอศ. ,
พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1 , พ.ต.อ.สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ ผกก.สน.พระราชวัง บูรณาการกำลังร่วมกันกับกองบัญชาการ
ตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สน.ชนะสงคราม และ สน.พระราชวัง

ร่วมกันสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ คือกลุ่มไซ้แขกที่หลอกลวงนักท่องเที่ยว
และ กลุ่มตุ๊กตุ๊ก(สามล้อ) และได้ทำการสืบสวนขยายผลไปยังร้านค้าที่ขายสินค้าและบริการทั้งประเภทร้านเครื่องประดับ ร้านตัดสูท
และ ร้านขายบริการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องหา ได้ดังนี้คือ
​​1.กลุ่มหลอกลวงเพื่อขายเครื่องประดับ (Jewelry Scam)
​​​1) ร้าน S&J Export (ชื่อเดิม ร้านมณีไทย) ดำเนินคดีในฐานความผิด อั้งยี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี
และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
​​​2) ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีพฤติการณ์ในการติดต่อชักชวนนักท่องเที่ยวหรือไซ้แขกจำนวน 6 คน
​​2.กลุ่มหลอกลวงเพื่อตัดสูท (Tailor Scam)
​​​1) ร้านเทเวศร์ แฟชั่น
2) ร้านเจมส์แฟชั่น
3) ร้านบีบี แฟชั่น
4) ร้านราม แฟชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
5) ร้านวาสนา

ดำเนินคดีในความผิดฐาน
1. “ ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่ติดฉลากสินค้า ” ตามมาตรา 30 พรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค พศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. “ ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่ายซื้อหรือรับไว้ โดยประการใด อันของตนพึงรู้ว่าเป็น
ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีทางศุลกากร ” ตามมาตรา 246 พรบ.ศุลกากร พศ.2560 ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับ
3. “ ขายของโดยหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือ
ปริมาณแห่งของนั้น อันเป็นเท็จ ” ตามมาตรา 271 ประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
​​​4. “ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลาก ที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ตามมาตา 47 พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ”
​​​และตรวจยึดสินค้าประเภทม้วนผ้าและเครื่องแต่งกายมูลค่ารวม 2,312,100 บาท
​​3.กลุ่มหลอกลวงเพื่อนำเที่ยว (Travel Scam)
​​​1) บริษัท รอยัล แทรเวลลิ่ง จำกัด ตำเนินคดีในฐานความผิด ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่จัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุ
ให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ตามมาตรา 34 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท