พิธีรับมอบชุดเครื่องแบบผ้าสีกากีพระราชทาน (สนว๐๑) แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดบช.ทท.

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 3 ก.ค. ที่ห้องประชุม สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบช.ทท.
นำข้าราชการตำรวจในสังกัดบช.ทท. เข้าร่วมพิธีรับมอบชุดเครื่องแบบผ้าสีกากีพระราชทาน (สนว๐๑)
แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดบช.ทท.
สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้น สืบเนื่องจากด้วย ตร.ได้ดำเนินการจัดหาผ้าเครื่องแบบสีกากีพระราชทาน (สนว.๐๑)
สำหรับใช้ตัดเครื่องแบบข้าราชการตำรวจให้เป็นสีเดียวกันในทุกหน่วยงาน และทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ได้ดำเนินการแจกจ่ายและตัดเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตสีกากีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย

เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ
เมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2561 อันเป็นการตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ของผู้รักษากฏหมายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน
ให้มีความสงบและเกิดความสุข จึงได้จัดให้มีพิธีรับมอบชุดเครื่องแบบผ้าสีกากีพระราชทาน(สนว๐๑) แก่ข้าราชการตำรวจ
โดยทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ถือเป็นกองบัญชาการแรกที่ได้มีการตัดเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตสีกากี พร้อมหมวก
ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตั้งแต่ชั้นนายพลจนถึงระดับชั้นประทวน

ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีรับมอบ ทางพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล
รองผบช.ทท. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดบช.ทท.กล่าวคำถวายราชสดุดี และกล่าวปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
พร้อมสำนึกน้อมนำในพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเน้นย้ำให้พระราโชบายมาว่า ผ้าพระราชทานนี้
ถือเป็นเกราะคุ้มครองตำรวจ เป็นเครื่องเตือนใจว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน ดูแลชีวิต ความปลอดภัย รวมทั้งเตือนใจ
ว่าเป็นสีพระราชทาน ให้ประพฤติตนถูกต้องด้วยใจ เป็นเครื่องรางคุ้มครองให้ประพฤติปฏิบัติเรียบร้อย ซึ่งนำมาซึ่งความปราบปลื้ม
และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดบช.ทท.ทุกนาย