ประกวดราคาโครงการตั้งจุดบริการอำนวย ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 59 จุด…

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาโครงการตั้งจุดบริการอำนวย ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 59 จุด รายการตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำจุดบริการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 59 ตู้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (4 ไฟล์)

  1. ประกาศประกวดราคาฯ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ราคากลาง
  4. TOR
Recent Posts
New Server