ประกวดราคาโครงการตั้งจุดบริการอำนวย ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 59 จุด…

ประกวดราคาโครงการตั้งจุดบริการอำนวย ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 59 จุด รายการตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำจุดบริการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 59 ตู้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (4 ไฟล์)

  1. ประกาศประกวดราคาฯ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ราคากลาง
  4. TOR