ตำรวจท่องเที่ยวจับมือโรงพยาบาลพญาไทจัดโครงการ อะลาม เซ็นเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่ฝึกช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น

ตำรวจท่องเที่ยวจับมือโรงพยาบาลพญาไทจัดโครงการ อะลาม เซ็นเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่ฝึกช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น

โครงการอะลาม เซ็นเตอร์ เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นโดยมีการฝึกสอนเรื่องการปฐมพยาบาล เบื้องต้น
และการปั๊มหัวใจในกรณีผู้ป่วยหัวใจวายฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลพญาไทเป็นวิทยากรทคอยอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกอบรม
ก่อนจะนำไปขยายผลต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ปฏิบัติงาน

การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ตัวเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้ก่อนที่จะปฎิบัติหน้าที่จริง เพราะปัจจุบันพบว่ามีนักท่องเที่ยว
จำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ขณะท่องเที่ยวตามหัวเมืองหลักไม่ว่าจะเป็นโรคลมแดด หรือที่เรียกว่าฮิตสโตรค
ปัญหาเด็กจมน้ำ หรือแม้กระทั่งเป็นลมเฉียบพลัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งคอยหมุนเวียนกันมาอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการประถมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวรอดผลจากนาทีวิกฤต

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนกับนักท่องเที่ยวสามารถเกิดขึ้นได้เสมออย่างกรณีล่าสุด
ที่เกิดเหตุเรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เป็นตัวอย่างสำคัญที่เสียให้เห็นว่าการประถมพยาบาลเบื้องต้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

จากนี้จะขยายโครงการการอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในสังกัดตำรวจท่องเที่ยวได้มีความรู้เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย