กิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ “Big Cleaning Day”

กิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ
“Big Cleaning Day” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา
วันที่ 24 กรกฏาคม 2561
ณ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

big cleaning day