ประกาศกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับใช้โดรน

 In กฏระเบียบ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558

 

Recent Posts
New Server