ยุทธการปราบปราม เครือข่ายฉ้อโกง Romance Scam

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

“ ยุทธการปราบปราม เครือข่ายฉ้อโกง Romance Scam”
ตามนโยบายของรัฐบาล มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิด
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว
เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) อำนวยการโดย พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. พร้อมด้วย
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท., พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1 บช.ทท. ,พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์
รอง ผบก.สปพ. ,พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2 บช.ทท. ,พ.ต.อ.สถิตย์ พรมอุทัย รอง ผบก.สส.ภ.๒
และ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์ ศปอส.ตร.

จากการสืบสวนติดตามกลุ่มคนร้ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของ ศปอส.ตร. โดยการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มคนร้ายดังกล่าว
เพื่อนำไปสู่การจับกุมตัวคนร้ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชน คนไทยด้วยวิธีการแสดงตน
เป็นบุคคลอื่น(แสร้งรักออนไลน์ หรือ ROMANCE SCAM) เพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อ จากนั้นจึงร่วมกันหลอกลวงให้ผู้เสียหาย
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างๆ ในลักษณะที่กลุ่มคนร้ายมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการกระทำความผิดกฎหมาย และเพื่อให้ยากต่อการสืบสวนติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น ทำหน้าที่เปิดบัญชีธนาคาร ,
จัดหาบัญชีธนาคาร ,ถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ,โทรศัพท์หลอกลวง ,พูดคุยหลอกลวงผู้เสียหายผ่านทางเฟซบุ๊ก ,
รับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายเพื่อเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น ฯลฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปอส.ตร. ได้สืบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานและจับกุมกลุ่มคนร้ายในลักษณะดังกล่าวเรื่อยมา ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยกับประชาชน และเป็นการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย โดยมีผลการดำเนินการกับกลุ่มคนร้ายเครือข่าย
ROMANCE SCAM ได้ทั้งสิ้น จำนวน ๓ เครือข่าย ผู้ต้องหา จำนวน ๑๔ ราย สัญชาติไทย ๖ ราย สัญชาติไนจีเรีย ๘ ราย
มีผู้เสียหาย ๖ สภ./สนฯ มูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๒ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
เครือข่ายที่ ๑ จับกุม นายวีรยุทธ บุญทศ ข้อหา “มีและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นฯ” ทำหน้าที่ถอนเงินที่ได้จากการกระทำ
ความผิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ในพื้นที่ สน.ดุสิต ความเสียหาย ๗๓๓,๒๐๐ บาท และ สภ.เมืองพิษณุโลก
ความเสียหาย ๑๓๘,๐๐๐ บาท ซึ่งถูกจับกุมได้ที่ จ.ชลบุรี พร้อมพยานหลักฐาน เงินสดจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ,บัตร ATM
ที่ใช้ถอนเงินสด ซึ่งตรงกับภาพกล้องวงจรปิดในขณะกระทำความผิดและฝากเงินไปยังเครือข่ายรับโอนเงินและส่งสินค้า
ข้ามประเทศ และได้ดำเนินการ เพิกถอนวีซ่า
๑) MR.CLEMENT IFEANYICHUKWU สัญชาติไนจีเรีย “เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร”
๒) MR.SIMONE CHINWIKE NNAKWE สัญชาติไนจีเรีย “เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร”
ทำหน้าที่รับโอนเงินเพื่อทำการฟอกเงิน ส่งเป็นสินค้าหรือเงินสดไปยังต่างประเทศ โดยมีความเชื่อมโยงทางการเงินกับผู้ต้องหา
ที่กระทำความผิดฉ้อโกง (Romance scam) จำนวน ๖ ราย ซึ่งถูกจับกุมได้ทั้งหมดก่อนหน้านี้

เครือข่ายที่ ๒ จับกุม
๑) MR.AUGUSTINE EBUKA PKAFOR ถูกจับตามหมายจับของศาลแขวงราชบุรี ที่ ๙๐/๒๕๖๑ ลง ๒ ส.ค.๒๕๖๑ ร่วมกันกับ
๒) น.ส.จุฑามาศ ทนโนนแดง จับกุมตามหมายจับของศาลแขวงจังหวัดราชบุรี ที่ ๘๒/๒๕๖๑ ลง ๑๙ ก.ค.๒๕๖๑
โดยผู้ต้องหาทำหน้าที่ถอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิด ของคดีที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความในพื้นที่ สภ.ราชบุรี
ความเสียหาย ๘๙,๗๐๐ บาท ถูกจับกุมได้ที่ พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
เครือข่ายที่ ๓ จับกุม
๑) MR.NLEWEOHA BEDE IZUNNA จับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยา ที่ ๓๒๘/๒๕๖๑ ลง ๒๗ ก.ค.๒๕๖๑
๒) น.ส.จิระภรณ์ สันลาด จับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาที่ ๓๓๐/๒๕๖๑ ลง ๒๗ ก.ค.๒๕๖๑ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ในพื้นที่ สภ.เมืองพัทยา ความเสียหาย ๕๐,๐๐๐ บาท

โดยผู้ต้องหาทำหน้าที่จัดหาบัญชีธนาคารถอนเงินและฝากเงินไปยังเครือข่ายฟอกเงิน ส่งสินค้าหรือเงินสดไปยังต่างประเทศ
(เครือข่ายที่ ๑) และได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฉ้อโกง (Romance scam) และบุคคลต่างด้าวที่ต้องสงสัย
เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด อีก จำนวน ๗ ราย คือ
๑. น.ส.นันทนา ใสสุก จับกุมตามหมายจับของศาลหวัดภูเขียว ที่ ๙๙/๒๕๖๑ ลง ๑๓ ก.ค.๒๕๖๑ สภ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ความเสียหาย ๕๘๓,000 บาท และหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๑๑/๒๕๖๑ ลง ๕ มิ.ย.๒๕๖๑ สภ.ท่าศาลา
ความเสียหาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทำหน้าที่เปิดบัญชีธนาคาร
๒. น.ส.พิมพ์พัฒน์ ไพราม จับกุมตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ ๘๑๖/๒๕๕๙ ลง ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๙ ทำหน้าที่ถอนเงิน
๓. น.ส.อุไรวรรณ เทียมฉัตร จับกุมข้อหา “มีและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นฯ” ทำหน้าที่ถอนเงิน
๔. MR.KINGSLEY IKECHUKWU EZEALA สัญชาติไนจีเรีย จับกุม ข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย
เกินกำหนดระยะอนุญาต”
๕. MR.OLIVER CHIKA SAMUEL สัญชาติไนจีเรีย จับกุม ข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาต”
๖. MR.UEWUANYI ONYEKA GABRIEL สัญชาติไนจีเรีย จับกุม ข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามา
และอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต”
๗. MR.OKORIE VICTOR UGIOCH UKWU สัญชาติไนจีเรีย จับกุม ข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย
เกินกำหนดระยะอนุญาต”

โดยผู้ต้องหาดังกล่าวทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปอส.ตร. ได้นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะดำเนินการ
สืบสวนติดตามจับกุมกลุ่มผู้กระทำความผิดรายอื่น มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งในการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการระดมกวาดล้างผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันกระทำความผิดในลักษณะ (Romance scam)
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก จึงฝากประชาสัมพันธ์จากข้อมูลการแถลงข่าวนี้ ผ่านทางสื่อมวลชน
เพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อให้กับกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

Recent Posts