มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

ตามนโยบายของรัฐบาลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามอาชญากรรมที่มีการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด รวมทั้งมีแนวโน้มที่บุคคลต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำผิดมากขึ้นและ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง “ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นผอ.ศูนย์ฯ และให้ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. เป็น รอง ผอ.ศูนย์ฯ ควบคุม กำกับชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ จากการปฏิบัติงานของสายด่วน 1710 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสายด่วน 1155 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Phone Scam) และแก๊งโรแมนซ์สแกม (Romance Scam)

ศปอส.ตร. สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงและโอนไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายแล้วระงับไม่ให้สามารถถอนเงินออกไปและได้นำเงินคืนให้กับผู้เสียหาย จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 727,750 บาท ได้แก่

มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์) ครั้งที่ 20
1. ผู้เสียหายในคดีของ สน.ปทุมวัน ถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงิน จำนวน 460,000 บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายไว้ได้เต็มจำนวน

มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (คดีแก๊งโรแมนซ์สแกม) ครั้งที่ 2​

1. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.แม่ยาว จ.เชียงราย ถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงิน จำนวน 221,000 บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายไว้ได้ จำนวน 191,320 บาท

2. ผู้เสียหายในคดีของ สน.ดุสิต ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงิน จำนวน 773,700 บาท ในคดีนี้
เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายไว้ได้ จำนวน 76,430 บาท

จากสถิติการรับแจ้งเหตุคดีคอลเซ็นเตอร์ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) รับแจ้งเหตุ ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 6 ส.ค.61 จำนวน 461 คดี มูลค่าความเสียหาย 249,757,317.92 บาท

จากสถิติการรับแจ้งเหตุคดีโรแมนซ์สแกมของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) รับแจ้งเหตุ ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 ส.ค.61 จำนวน 80 คดี มูลค่าความเสียหาย 59,634,629 บาท กรณียังมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง แต่ยังไม่ได้ไปร้องทุกข์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรีบแจ้งมาที่

  • ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 “สายด่วน 1155”  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2251 9793 หมายเลขโทรสาร 0 2252 7881
  • ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน “สายด่วน 1710” ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 เลขที่ 422 ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330​“ในกรณีที่รู้ตัวว่าถูกหลอกลวง ขอให้แจ้งสายด่วน 1155 และ 1710 โดยเร็วที่สุด”
  • สรุปจากการผลการปฏิบัติงานในการอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก็งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงไปยังบัญชีคนร้ายสามารถอายัดเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ จำนวน 118 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,113,171.43 บาท

  • สรุปจากการผลการปฏิบัติงานในการอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊งโรแมนซ์สแกม หลอกลวงไปยังบัญชีคนร้ายสามารถอายัดเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ จำนวน 6 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,889.10 บาท

Recommended Posts