ปฏิบัติการ ทลายเครือข่ายค้ามนุษย์และช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ “ปฏิบัติการ กาหยู”

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

ปฏิบัติการ ทลายเครือข่ายค้ามนุษย์และช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ “ปฏิบัติการ กาหยู”
ปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ และจับกุมดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จว.ระนอง
เมื่อวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ เป้าหมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น ๗ ราย เป็นชาวไทย ๒ ราย ชาวพม่า ๕ ราย
และช่วยเหลือเด็กหญิงซึ่งเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ชาวไทย ได้ ๒ ราย ดังนี้ รายละเอียดดังนี้
เป้าหมายที่ ๑
สถานที่ตรวจค้นและจับกุม : บริเวณห้องแถวจำนวน ๒ หลัง ๑๔ ห้อง บริเวณสะพานปลา ซอย ๓ ตำบลเขานิเวศน์
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ตามหมายค้นศาลจังหวัดระนองที่ ค.๖, ค.๗ และ ค.๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ผลการปฏิบัติ พบการกระทำความผิด ดังนี้
๑. น.ส.มา ยู ยู วิน (MA YU YU WIN) อายุ ๓๑ ปี เชื้อชาติพม่า สัญชาติพม่า
ข้อหา “เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม”
๒. ผู้ต้องหาหญิงชาวพม่า จำนวน ๔ คน
ข้อหา “มั่วสุมในสถานการค้าประเวณี เพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น”

เป้าหมายที่ ๒
สถานที่ตรวจค้นและจับกุม : บริเวณรีสอร์ทชื่อ ชมดาวเกสต์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ผลการปฏิบัติ พบการกระทำความผิดดังนี้
๑. นางสาวอำพร หรือเจ๊จิ๋ม สนธิ อายุ ๔๙ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดระนอง ที่ จ.๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ข้อหา “กระทำการค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ซึ่งเป็นการกระทำต่อบุคคลอายุเกิน ๑๕ ปี
แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี, เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคลใด เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่
ก็ตาม เป็นการกระทำแก่บุคคลอายุกว่า ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี และชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยง ต่อการกระทำผิด”
๒. นายพีรพล เภาวิเศษ อายุ ๔๓ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
ข้อหา “ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต”

พฤติการณ์ในการจับกุม จากการสืบสวนของชุดปฏิบัติการทราบว่า มีการลักลอบนำหญิง อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี และมากกว่า ๑๘ ปี
มาแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศโดยการค้าประเวณี ซึ่งพบว่าแหล่งให้บริการการค้าประเวณีดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ระนอง
จึงได้วางแผนเข้าช่วยเหลือเหยื่อเด็กและผู้หญิง และจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกำลังชุดปฏิบัติการเป็น ๒ ชุดปฏิบัติการ
เข้าดำเนินการจำนวน ๒ เป้าหมายข้างต้น
โดยเป้าหมายที่ ๑ ชุดปฏิบัติการได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายอาคาร ๒ หลังรวม ๑๔ ห้อง
ซึ่งเรียกในท้องถิ่นว่าย่านสะพานปลา ซอย ๓ (ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนที่มีชาวพม่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีชาวพม่าพลุกพล่าน
เป็นชุมชนใหญ่) ตามหมายค้นศาลจังหวัดระนอง ที่ ค.๖, ค.๗ และ ค.๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ส.ค.๖๑ และโดยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และทหารเข้าทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ น.ส.มา ยู ยู วิน (MA YU YU WIN) ซึ่งแสดงตนเป็นผู้ดูแล พบหญิงชาวพม่า
จำนวน ๔ คน มีลักษณะมั่วสุมในสถานการค้าประเวณี จึงได้ทำการจับกุมและดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น ๕ ราย
นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนเป้าหมายที่ ๒ ชุดปฏิบัติการได้ทำการสืบสวนทราบว่า ได้มีการลักลอบค้าประเวณีเด็กและเยาวชน บริเวณรีสอร์ท
ชื่อ ชมดาวเกสต์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี นางอำพร หรือเจ้จิ๋ม สนธิ มีพฤติการณ์
เป็นธุระจัดหาเด็กและเยาวชนมาค้าประเวณี โดยนำภาพถ่ายเด็กและเยาวชนมาให้ผู้ซื้อบริการเลือกดู เมื่อผู้ซื้อบริการเลือกเด็ก
แล้วจะได้นำตัวเด็กและเยาวชนมาส่งให้ลูกค้าที่ห้องพักเพื่อขายบริการ ชุดปฏิบัติการจึงได้วางแผนติดต่อล่อซื้อ ช่วยเหลือเด็กหญิง
ชาวไทย ซึ่งเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้ ๒ ราย อายุ ๑๖ ปีและ ๑๗ ปี ตามลำดับ และจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้ต้องหา
ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
(เรียนผู้บังคับบัญชา ในการตรวจค้นจับกุมเป้าหมายที่ 1 ได้ผู้ต้องหาจำนวนไม่มากนัก แต่เป็นการทลายสถานค้าประเวณี
ซึ่งอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่เป็นการลดโอกาสการเกิดอาชญกรรมและทำให้สังคมสงบสุข และเหตุที่ไม่สามารถโยงไปถึงคดีค้ามนุษย์
ได้นั้นเนื่องจากผลการคัดแยกเหยื่อแล้วปรากฏว่าหญิงสาวที่มาค้าประเวณีทั้ง 4 คนไม่พบว่ามีเด็ก ส่วนผู้หญิงคนอื่น
อยู่ในกระบวนการสามารถหลบหนีไปได้ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุม ส่วนกรณีที่มีการล็อคประตูห้องและขังผู้หญิงไว้ด้านในนั้น
เป็นไปเพื่อป้องกันการเข้าตรวจค้นจับกุมจาก จนท.
​และในเป้าหมายที่ 2 นั้นผลการดำเนินการเป็นไปตามที่วางแผนไว้ (เป็นแผนสำรองกรณีข่าวการเข้าจับกุมแผนที่ 1 รั่วไหล)

Recent Posts