แถลงข่าว การระดมของคณะทำงาน TICAC, บก.ปคม., และ บช.ทท. ครั้งที่ 1 /2561

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

แถลงข่าว การระดมของคณะทำงาน TICAC, บก.ปคม., และ บช.ทท. ครั้งที่ 1 /2561

เริ่มปฏิบัติการตั้งแค่วันที่ 14 พ.ค. ถึง 6 มิ.ย. 2561 รวมระยะเวลา 23 วัน
เพื่อปราบปรามสื่อลามกเด็กบนอินเตอร์เน็ต โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะทำงาน TICAC บก.ปคม. และ บช.ทท. รวมถึง NGO ที่เกี่ยวข้องเช่น HUG Project และ A21 โดยได้รับเบาะแสจากหลายส่วนทั้งในและต่างประเทศ

ผลการดำเนินการสามารถจับกุม ได้ จำนวน 17 คดี แบ่งเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ จำนวน 3 คดี ความผิดฐานครอบครอง
สื่อลามกเด็ก 11 คดี และความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 3 คดี

ในคดีทั้งหมดมีผู้ต้องหา จำนวน 17 คน ในจำนวนดังกล่าว เป็น ชาวไทย 14 คน ชาวเยอรมัน 1 คน ชาวรัสเซีย 1 คน
และชาวสวิส จำนวน 1 คน มีผู้เสียหายทั้งหมดจำนวน 8 คน เป็นเด็ก 6 คน ผู้ใหญ่ 2 คน

คดีที่น่าสนใจได้แก่ คดีที่ผู้ต้องหาที่เป็นพ่อของเด็ก LIVE SHOW ในสื่อออนไลน์โดยการสำเร็จความใคร่แล้วนำน้ำอสุจิไปป้าย
ที่อวัยวะเพศของเด็กที่เป็นลูกสาวตนเอง คดีนี้ทางต่างประเทศ โดย HSI ให้ความสนใจมาก และขอบคุณทีมงานที่ได้ดำเนินการ
จับกุมได้โดยเร็ว เพราะผู้กระทำความผิดอยู่ใกล้ตัวเด็ก และมีแนวโน้มที่เด็กจะตกเป็นเหยื่อการกระทำของผู้ต้องหาที่รุนแรงขึ้น

เคสค้าประเวณีเด็กที่โคราชที่ได้ขยายผลจากการช่วยเหลือและสร้างความไว้ใจให้กับเหยื่ออย่างต่อเนื่องหลายเดือนจนให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถขยายผลได้

เคสชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วย retirement VISA และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดและเผยแพร่
สื่อลามกเด็กจำนวนมากผ่านทางอินเตอร์เน็ต เนื่องชาวต่างชาติเหล่านี้มีความชอบเด็กอยู่แล้วจึงมีแนวโน้มที่จะละเมิดเด็ก
หรือซื้อบริการเด็กในประเทศไทยได้ (Child Sex Tourism)

Recent Posts