กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำจิตอาสากว่า 1000 ชีวิต ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่คลองหลอดวัดราชนัดดาและวัดเทพธิดาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หนึ่งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

 In ด้านบริการ อำนวยความสะดวก, ผลการปฏิบัติ, ผลงาน บช.ทท.

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำจิตอาสากว่า 1000 ชีวิต ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่คลองหลอดวัดราชนัดดาและวัดเทพธิดาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หนึ่งเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ส.ค. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รองผบช.ทท.
เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยภายในงานมีพล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล
รองผบช.ทท. พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ ผบก.จร พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รองผบก.ทท.1 พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผบก.ทท.2
พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รองผบก.สปพ ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจบก.จร. เจ้าหน้าที่ กทม.
และประชาชนที่มีใจจิตอาสา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา โดยในวันนี้ได้นำจิตอาสา และจิตอาสาภาคประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมทั่วประเทศโดยพร้อมกัน
ในส่วนกรุงเทพมหานครได้ใช้ลานคนเมืองเป็นสถานที่ทำกิจกรรม โดยได้แบ่งกำลังออกเป็นสามชุด เพื่อทำความสะอาด
บริเวณพื้นที่คลองหลอด ซึ่งมีความยาว 1.2 กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 400 เมตร
แบ่งเป็น3 กิจกรรม คือ ทำความสะอาดถนนเก็บขยะ ฉีดน้ำขัดฟุตบาท ขุดลอกคูคลอง และทาสีสะพานปรับภูมิทัศน์ นอกจากนี้
ยังแบ่งกำลังออกไป ทำความสะอาดพื้นที่ลานวัดสองแห่ง ได้แก่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร และพลับพลา
มหาเจษฎามาหาบดินทร์

รองผบช.ทท. กล่าวว่า ในส่วนภูมิภาค กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมตามส่วนภูมิภาคต่างๆร่วมกับจิตอาสา
ภาคประชาชน ในการทำกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาเส้นทางริมฝั่งคลองตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม การดูแลรักษาระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้คงความสมบูรณ์สวยงามร่มรื่นสวยงาม
และมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นซึ่งจิตอาสาที่เดินทางมาในวันนี้
ต่างแต่งกายด้วยเครื่องแบบพระราชทาน และระหว่างทำกิจกรรม ทุกคนมีสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และมีความสุข เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสากว่า 1000 คน ได้มารวมตัวกันที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อกล่าวปฏิญาณ
ตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธาน ในการปล่อยขบวนจิตอาสาเพื่อร่วมทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ซึ่งในวันนี้จะแบ่งกำลังพลออกเป็นสามชุด เพื่อทำความสะอาดบริเวณพื้นที่คลองหลอดความยาว 1.2 กิโลเมตร
โดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 400 เมตร แบ่งเป็น3 กิจกรรม คือ ทำความสะอาดถนน เก็บขยะ
ฉีดน้ำขัดฟุตบาท และทาสีสะพาน

นอกจากนี้ยังแบ่งกำลังออกไป ทำความสะอาดพื้นที่ลานวัดสองแห่ง ได้แก่ วัดราชนัดดา วัดเทพธิดาราม และพลับพลา
มหาเจษฎามาหาบดินทร์

ซึ่งจิตอาสาที่เดินทางมาในวันนี้ ต่างแต่งกายด้วยเครื่องแบบพระราชทาน และระหว่างทำกิจกรรม ทุกคนมีสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
และมีความสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9

Recent Posts
New Server