มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

“มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”
ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชน
เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบรูณาการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลและดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล
และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน (ศปฉช.ตร.)
ตาม วิทยุสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0007/306 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อบูรณาการกำลังของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะบุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีพฤติการณ์ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการกระทำความผิดทางอาญาอื่นใด
ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ลานอเนกประสงศ์ ทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกู้ยืมเงิน
โดยสัญญาไม่เป็นธรรม โดยภายในงานมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร.
พล.ต.ท.ชัยวัตน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ตต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบช.ทท.ในฐานะรองผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะที่ผ่านมาหลายรัฐบาลไม่ประสบความสำเร็จ
ในการแก้ปัญหา และจากนี้ไปอยากให้ตำรวจขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการ เพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ในวันนี้ถือเป็นครั้งที่สองได้มีการคืนโฉนดให้แก่ผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการทำสัญญากู้ยืมอันไม่เป็นธรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้เรียกประชุม
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนประกอบไปด้วยตำรวจนครบาล ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรภาค1-9 เจ้าที่กอรมน. ศูนย์ดำรงธรรม
อัยการจังหวัด เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินโดยสัญญาไม่เป็นธรรม พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานตำรวจ
แห่งชาตินำแนวทางของศูนย์การรับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาไม่เป็นธรรมของตำรวจภูธรภาค4 ไปปรับใช้
และเป็นตัวอย่างคือให้ทุกภาคไปบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการแจ้งเบาะแสร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกรวดเร็ว
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์กรณีพบพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางกฏหมายอย่างจริงจังเคร่งครัด
ในกรณีที่ยังไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่ระบบการไกลเกลีย
ประนอมหนี้ให้คำแนะนำปรึกษาพร้อมช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งได้มีการดำเนินการทั่วประเทศ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ำต่อไป รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

สอดรับกับพล.ต.ต. สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ทางศปอส.ตร. พร้อมน้อมรับนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยยืนยันว่า
จะเดินหน้าปราบปรามแบบถึงลูกถึงคนและจะมีการดำเนินคดีกับเจ้าหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยโหดทุกราย ด้วยการใช้กฎหมายฟอกเงิน
และจะตามรอยเส้นทางการเงินจนกว่าจะคืนทรัพย์สินให้ชาวบ้าน เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งรัฐบาลห่วงใยปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะเดินหน้าแก้ไขไปด้วยกัน ไม่ปล่อยไทยไว้ข้างหลัง เราจะสร้างไทยไปด้วยกัน

รองผบช.ทท. กล่าวว่า โดยวันนี้ได้มีการคืนโฉนดที่ดินพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น2691 ราย ดำเนินการไกล่เกลี่ย
ปรับโครงสร้างหนี้ จนสามารถมอบคืนโฉนดให้แก่ พ่อแม่พี่น้องประชาชน ได้จำนวน2691 ราย จำนวนทั้งสิ้น 2079 ฉบับ
เนื้อที่ 7790 ไร่ 1งาน 85 ตารางวา รวมมูลค่า 2,905,901,431 บาท ( สองพันเก้าร้อยห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
โดยในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคสี่ได้รับความเสียหายมากที่สุด ผู้เสียหาย704 ราย โฉนด 779 ฉบับจำนวน 3688 ไร่ 2งาน40ตารางวา
มูลค่ากว่า 1,828,964,694 ล้านบาท รองลงมาเป็นตำรวจภูธรภาค 3 ผู้เสียหาย993 ราย โฉนด 903 ฉบับ จำนวน 3183 ไร่ 2งาน
14 ตารางวา รถยนต์และรถจักรยานยนต์ กว่า58 คัน มูลค่ากว่า 896,593,425ล้านบาท
ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นพี่น้องประชาชนต่างยินดี บางคนก็ร้องไห้ด้วยความดีใจ จากนั้นก็ได้นำช่อดอกไม้
และผ้าขาวม้ามาคาดที่เอวของพล.อ.ประวิตร เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ช่วยจัดการคืนที่ให้กับประชาชน