ประสานความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การประสานความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา – การประสานความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนำของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง เด็ดขาด เป็นรูปธรรมและจากการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ผ่านมา

ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับระดับประเทศไทยจากที่ต้องได้รับการจับตา มองเป็นพิเศษ (Priority Watch List) หรือ PWL ที่ประเทศไทยเคยอยู่ในบัญชีนี้มาถึง 10 ปีตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 ลดลงมาอยู่ในระดับบัญชีมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกจับตา (Watch List) หรือ WL

และจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้กระทำความผิดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อหลบเลี่ยงการถูกตรวจพบ จับกุมและดำเนินคดี ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 103/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 แต่งตั้งให้ สำนักงานตารวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมกันปราบปรามการ ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และมอบหมายให้ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ตำรวจและ กสทช.

ในวันนี้ (24 ส.ค.61) ทางประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Mr. Vishal Amin ผู้ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะผู้แทนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคณะประกอบด้วยตัวแทนจากการะทรวงยุติธรรม, กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ, สำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI, สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวม 12 คน ได้มาพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปราบปรามทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ต่างๆ เช่น Website, Facebook, Instagram ทั้งนี้เพื่อให้การปราบปรามบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพซึ่งที่ผ่านมาได้ชุดปฏิบัติการดังกล่าว ได้สืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาแล้ว จำนวน 4 ครั้ง

1. ปราบปรามสินค้าย่านมีนบุรี และ หนองแขม กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันท่ี 25 ก.ค.2561
2. ปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561
3. ปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเมืองพัทยาจว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2561
4. ปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ย่านสำเพ็ง เยาวราช กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2561

โดยดำเนินการตรวจค้นเป้าหมายกว่า 50 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 22 คน ตรวจยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้กว่า 29,000 ช้ิน รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 13,363,200 บาท

ตร. และ กสทช. จะได้ร่วมกันในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความรวดเร็วในการ ดำเนินการ โดยกำหนดแนวทางการฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่างๆทุกมิติที่เกี่ยวข้อง และให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวรจแห่งชาติ (ศปอส.) หรือ TACTICS ดำเนินการในด้านการปราบปรามเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไทยกับอเมริกา

ทรัพย์สินทางปัญญา