ปฏิบัติการทลายเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์หลอกลวงแรงงานข้ามชาติ

รายงานผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์หลอกลวงแรงงานข้ามชาติ

ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และได้เร่งรัดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จริงจังในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  จัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยในจาก “เทียร์ 2 เฝ้าจับตามอง”  เป็น “เทียร์ 2”   สามารถลดการกระทำความความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีความมุ่งมั่นและต้องการที่จะทำให้ขบวนการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบให้หมดไปจากประเทศไทย   พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  จึงได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามคำสั่งที่  385/2561 โดยได้รวบรวมเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดในการปฏิบัติการติดตามจับกุมขบวนการค้ามนุษย์หลอกลวงแรงงานข้ามชาติให้หมดไป

จากการสืบสวนทราบว่าขบวนการหลอกลวงแรงงานข้ามชาตินี้มีจุดเริ่มต้นในการหลอกลวงแรงงานเกิดขึ้นจากเอเย่นชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียมีความต้องการแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ซึ่งมีราคาถูกไปทำงานในประเทศมาเลเซียและจะติดต่อไปยังเอเย่นชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์  เพื่อรวบรวมคนจากรัฐต่างๆ  โดยหลอกลวงว่าจะให้ไปประกอบอาชีพทำการเกษตร   โรงงาน  ประมงหรือก่อสร้าง  มีรายได้ดี  มีคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี การเดินทางไปทำงานทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่การปฏิบัติกลับเป็นการลักลอบเดินทางผ่านเข้ามาประเทศไทยตามช่องธรรมชาติตามแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์  การเดินทางโดยรถยนต์แบบแออัด ต้องซ่อนตัวในช่องลับของรถซึ่งมีความลำบากและทนทุกข์ทรมานมาก  ต้องพักอาศัยในป่าซึ่งไม่มีการดูแลต้องนอนกลางป่า ข้าวและน้ำดื่มไม่เพียงพอ ระหว่างรอรับการนำพาเพื่อไปยังประเทศมาเลเซีย  ซึ่งขั้นตอนการขนส่งที่มีความทุกข์ทรมานนี้อยู่ในประเทศไทยโดยขบวนการค้ามนุษย์หลอกลวงแรงงานใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ซึ่งในขบวนการมีผู้ร่วมกระทำผิดหลายส่วน มีการแบ่งหน้าที่ในการขนส่ง และแบ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการหลอกลวงนำพา โดยมีการเรียกรับเงินค่าจ้างนำพาในราคาที่สูงกว่าปกติ รวมถึงการให้แรงงานเป็นหนี้ และเรียกเก็บจากการทำงานที่ปลายทางในรูปแบบเอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือรูปแบบสัญญาทาส ชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลจนสามารถติดตามจับกุมได้ 7 คดี  ดังนี้

  1. สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี ( ไชยา 1 )

เมื่อ 25 เม.ย. 61 ช่วยเหลือเหยื่อแรงงานพม่า  จำนวน 15  คน  ตรวจยึดรถทัวร์ / จับ

คนขับรถ ข้อหาค้ามนุษย์ฯ   3 คนออกหมายจับ  9  คน / จับได้ 6 คน  แจ้งข้อ 2 คน

  1. สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี ( ไชยา 2 )

เมื่อ 4 พ.ค. 61 ช่วยเหลือเหยื่อแรงงานพม่า  จำนวน 9  คน  ตรวจยึดรถทัวร์ /จับคนขับ

ข้อหาค้ามนุษย์ฯ จำนวน   3 คน  ออกหมายจับ  – คน

  1. สภ.ควนมีด จว.สงขลา

เมื่อ  19 พ.ค. 61 ช่วยเหลือเหยื่อแรงงานพม่า  จำนวน 29  คน  ตรวจยึดรถยนต์ จำนวน

3 คัน  /จับคนขับข้อหาค้ามนุษย์ฯ  จำนวน   3 คน  ออกหมายจับ   9  คน จับได้ 5 คน

  1. สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

เมื่อ 29 พ.ค. 61 ช่วยเหลือเหยื่อแรงงานพม่า  จำนวน 37  คน /  ออกหมายจับ   7 คน

จับกุมได้ 4 คน

  1. สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 ช่วยเหลือเหยื่อแรงงานพม่า  จำนวน 8  คน   ออกหมายจับ   6  คน จับได้  4  คน  แจ้งข้อหา 1  คน
  2. สภ.บางกล่ำ จว.สงขลา เมื่อวันที่  11  ก.ค. 61 ช่วยเหลือเหยื่อแรงงานพม่า  จำนวน 8  คน / ออกหมายจับ  9 คน จับได้ 1 คน
  3. สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี เมื่อวันที่  21 มิ.ย. 61  ช่วยเหลือเหยื่อแรงงานพม่า  จำนวน 29  คน  ตรวจยึดรถยนต์  4  คัน /จับคนขับ   4  คน  ออกหมายจับ   2  คน จับได้ 1 คน

รวมผลการจับคดีค้ามนุษย์  7  คดี 5  จังหวัดภาคใต้

– ช่วยเหลือเหยื่อแรงงานพม่า   จำนวน 135 คน

– จับกุมผู้ต้องหา จำนวน   13 คน

– ขยายผลออกหมายจับ จำนวน   42   หมาย

– จับกุมตามหมายจับ จำนวน   21 หมาย

– แจ้งข้อหา จำนวน   3 คน

โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้  พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ  ที่ปรึกษา (มค 1)  ในฐานะ

ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก  สตรี  ครอบครัว  และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ได้มอบหมายให้  พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว/รองหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน และ  พล.ต.ต.ดาวลอย  เหมือนเดช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 /รองหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน  ร่วมกันเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น  จับกุม  จากการขยายผลการจับกุมเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาทั้ง 7 คดี ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้สืบสวนขยายผลนำไปสู่การออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง จำนวน   42 ราย  และยังมีผู้ร่วมสนับสนุนขบวนการค้ามนุษย์เกี่ยวกับเส้นทางการเงิน  จึงได้มีการเปิดปฏิบัติการ ระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ  และตรวจค้นจุดต้องสงสัยในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส จำนวน 7  เป้าหมาย  เพื่อค้นหา และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน

ซึ่งจากการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วทั้งสิ้น 21 หมายจับ อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมอีกจำนวน ๒๑ ราย และจากการตรวจค้นพบพยานหลักฐานเกี่ยวข้องด้านการเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะได้มีการซักถามขยายผลในส่วนหลักฐานที่ได้และดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป