บช.ทท. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานีกวดขันจับกุม “รถรับจ้างโดยสารสาธารณะ”

ผลการกวดขันจับกุมรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานี กวดขันจับกุมรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ ในความผิดเกี่ยวกับแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร, แท็กซี่ไม่ใช้มาตรมิเตอร์ (จ้างเหมา), ความผิดอื่นๆ เช่น หยุดรถหรือจอดรถในเขตห้ามหยุดหรือจอด, ใช้รถผิดประเภท, แต่งกายไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งความผิดต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท., พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2, พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานีกวดขันจับกุมรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ และบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 และกรมการขนส่งทางบก โดยมีผลการจับกุมตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

1) จับกุมข้อหา “เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร โดยไม่มีเหตุสมควร” ซึ่งเป็นความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 93

จำนวน 4,811 ราย

2) จับกุมข้อหา “เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ไม่ใช้มาตรมิเตอร์ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (ใช้วิธีการจ้างเหมา)” ซึ่งเป็นความผิดตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 5 (2)

จำนวน 3,277 ราย

3) จับกุมอื่นๆ (หยุดรถหรือจอดรถในเขตห้ามหยุดหรือจอด, ใช้รถผิดประเภท, แต่งกายไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด)

จำนวน 6,159 ราย

4) รวมทุกข้อหา จำนวน 14,247 ราย