พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมมั่วสุมรวมตัวแข่งขันรถในทางสาธารณะ หรือพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22,46/2558

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ย.61 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมมั่วสุมรวมตัวแข่งขันรถในทางสาธารณะ หรือพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22,46/2558 ในพื้นที่ บก.น.4 ณ ห้องประชุมกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) ถ.วิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. เวลา 11.00 น.

ตามนโยบายของรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ให้แก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถในทางและพักอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง คสช.ได้มีคำสั่งที่ 22/2558  เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและ คำสั่ง คสช. ที่ 46/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อนำมาใช้เป็น เครื่องมือใน      การดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จึงไดบูรณาการกำลังกับกองบังคับการตำรวจจราจร, บก.น. 1 – 9 และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการตามนโยบายมาโดยตลอดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยผลการปฏิบัติที่ผ่านมา สามารถจับกุมเยาวชนผู้กระทำความผิดได้กว่า 1,200 คน และสามารถยึดรถของกลางได้กว่า 1,400 คน

เมื่อวันศุกรที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจับกุม กวดขัน การแข่งรถในทาง      บริเวณพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ซึ่งผลจากการจับกุมดังกล่าว ได้ควบคุมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และผู้ใหญ่ที่ประพฤติตนไม่สมควร ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22/2558 และ 46/2558 โดยเป็นเยาวชน     จำนวน 79 ราย และผู้ใหญ่ จำนวน 35 ราย และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นไป   อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และยั่งยืนครบถวนในทุกมิติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี   พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นรองหัวหน้าคณะทำงานโครงการ  “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” ทำงานรองรับคำสั่ง คสช.ที่ 222558 และ 46/2558       ได้ร่วมกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการอบรมเยาวชน และผู้ปกครองของเยาวชนรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง ในวันนี้ (11 ก.ย.61)   โดยเชิญเด็กและเยาวชน    ราย, ผู้ใหญ   ราย และผู้ปกครอง  ราย รวมทั้งหมด   ราย เพื่อให้ ทราบและรับรู้ถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทางป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวของหรือกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวอีก

ซึ่งในการประชุมอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมการขนส่งทางบก มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งในดำเนินการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนที่รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง ในการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 29 (11 ก.ย. 61)

มีการดำเนินกวดขันจับกุมรถแข่งในทางมาแล้ว จำนวน 46 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้

  1. ตรวจยึดรถไว้เพื่อตรวจสอบกว่า 5,856 คัน
  2. จับกุมเยาวชนประพฤติตนไม่สมควรฯ 3,174 ราย

อนึ่งหากประชาชนพบเบาะแสหรือการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะกรุณาแจ้ง สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“191 คือที่พึ่งของประชาชน”

 

Recent Posts
New Server