“มาตรการคืนโฉนดที่ดินและคืนความสุขให้กับประชาชน ครั้งที่ 3”

“มาตรการคืนโฉนดที่ดินและคืนความสุขให้กับประชาชน ครั้งที่ 3”

ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชน
เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
หนี้นอกระบบอย่างจริงจัง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 400/2561 ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ เป็น ผอ. ศปอส.ตร. และ พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการท่องเที่ยว เป็น รอง ผอ.ศปอส.ตร. และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยได้ประสานการปฏิบัติกับ พลตำรวจโท สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ ดำเนินการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์


โดยในวันนี้ (20 ก.ย.61) ตำรวจภูธรภาค ๔ ได้จัดพิธี “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จว.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงกลาโหม, พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร., พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รอง เสนาธิการทหาร, พล.อ.อ.พงศธร ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ, พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ทร., ศาสตราจารย์ พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง, พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม, นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช., พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒, พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก, พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.๔, นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผอ.กองคดี 1 ปปง.,นายไกรสร กองฉลาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

โดยผลการมอบคืนโฉนดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค ๔ (ศปฉช.ภ.๔) ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ก.ย.61 สรุปได้ดังนี้
ไกล่เกลี่ยได้ 1,358 ราย รวมโฉนด 1,534 ฉบับ
รวมเนื้อที่ 5,285 ไร่ 31 ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน 3,249,175,208 บาท
และสามารถสรุปผลการมอบคืนโฉนดทั้งหมดของ ศปฉช.ภ.4 (รวมครั้งที่ 1-3) ได้ดังนี้
ไกล่เกลี่ยได้ 2,221 ราย รวมโฉนด 2,481 ฉบับ
รวมเนื้อที่ 9,347 ไร่ 60 ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน 5,229,566,567 บาท
​​และในวันนี้ (20 ก.ย.61) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปฉช.ตร.) ได้จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินพร้อมกันทั้งประเทศในแต่ละกองบัญชาการ สามารถสรุปได้ดังนี้
ไกล่เกลี่ยคืนโฉนด ​จำนวน 3,285 ฉบับ
รวมเนื้อที่ 10,618 ไร่ 30 งาน 3.7 ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน 4,273,504,227 บาท
ซึ่งผลการคืนทรัพย์สินของ ศปฉช.ตร. (รวมครั้งที่ 1-3) สามารถสรุปได้ดังนี้
ไกล่เกลี่ยคืนโฉนด​จำนวน 5,530 ฉบับ
รวมเนื้อที่ 18,758 ไร่ 31 งาน 96 ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน 7,330,832,323 บาท