ศปอส.ตร. ปราบแอปพลิเคชัน Live เซ็กซ์โชว์

ตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในสื่ออิเลคโทรนิคต่างๆ อันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. ,พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.1 บช.ทท.,พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ. ,พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2 ได้สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการที่ 15 ศปอส.ตร.ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทุกราย

สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้งเข้ามาที่ เฟสบุ๊ค “สุรเชษฐ์ หักพาล” ว่ามีบุคคลผู้ใช้งานระบบแอพฟลิเคชั่น ได้ถ่ายทอดสด(Live) การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับเพศชาย โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดย แอพฟลิเคชั่นดังกล่าว มีผู้ให้บริการเป็นบริษัทตั้งอยู่ในประเทศจีน ถือเป็นเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับกลุ่มชายรักชายอันดับหนึ่งของโลก ด้วยจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 27 ล้านคน สำหรับในประเทศไทยนั้นก็มีผู้ใช้งานมากถึง 3 แสนคน และมีแนวโน้มว่ากำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ โดยนอกจากจะสามารถใช้ เพื่อค้นหาเพื่อนยังสามารถถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ใช้อื่นทั่วโลกได้รับชม โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลล์(E-Mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ แต่อย่างใดเพียงตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกับบัญชีของบุคคลอื่นเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้วางแผนสืบสวนและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในเบื้องต้นจำนวน 4 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้


เป้าหมายที่ 1
จับกุม1.นายดำรงชัย จันทร์งาม อายุ ๓๒ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ จ.๑๕๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ข้อหา “นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(4) โดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เป้าหมายที่2 จับกุม
๑.นายศุภฤกษ์ สิงห์ทา อายุ 25 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 34/2 หมู่5 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ จ.1569/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
2.นายปัณณธร แก้วสว่าง อายุ 19 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3.นาย ไซ ออง ยุน ( SAI AUNG NYUNT) หรือนายทิม อายุ ๓๕ ปี สัญชาติเมียนมาร์
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ จ.๒๐๙๖/๒๕๖๑ ลง ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ในข้อหา “ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ และกระทำเพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า ทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(4) และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ประกอบมาตรา83 โดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จากปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถจับกุม ผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 4 ราย