ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถวแสดงกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน

วันชาติจีน –ด้วยในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีการเฉลิมฉลองของชาวจีน โดยจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2561 เป็นช่วง Golden Week ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก มีการปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วันชาติจีน

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในวันนี้ ตำรวจท่องเที่ยว จึงได้บูรณาการ การปฏิบัติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประกอบด้วย ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจนครบาลวิภาวดี ตำรวจนครบาลดอนเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมปล่อยแถวเพื่อสร้างเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล นำรายได้สู่ประเทศไทย

กิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการปล่อยแถวแสดงกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน มีการมอบพวงมาลัยดอกไม้ แจกของที่ระลึก แผ่นพับเป็นภาษาต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติไทย และแนวทางปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้และมีความสุขปลอดภัย รวมทั้งเป็นการยืนยันว่าทางประเทศไทยจะดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างเต็มความสามารถ

ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมีปัญหาสามารถติดต่อ ขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวทางโทรศัพท์หมายเลข 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีท่องเที่ยว ทั้ง 34 สถานี ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว