ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 40 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีการสอบ สังกัด บช.ทท.

 In ข่าวประชาสัมพันธ์
Recent Posts