เปิดเพจหลอกขายกระทงเปลือกข้าวโพด เหยื่อสูญเงินกว่า 1.5 ล้านบาท

เปิดเพจหลอกขายกระทงเปลือกข้าวโพด ด้วยศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผอ.ศปอส.ตร. ,พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ ผบช.ทท. [...]

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ( จำนวน 7 ไฟล์ ) ประกาศ E-bidding น่าน ประกาศน่าน แบบแปลนสถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน TOR — น่าน ราคากลาง — น่าน BOQ — น่าน BOQ — น่าน (.xls)

โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (จำนวน 5 ไฟล์) แบบแปลนโครงการก่อสร้าง — แม่ฮ่องสอน แบบอาคารพักเรือนนอน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ราคากลาง — แม่ฮ่องสอน TOR — แม่ฮ่องสอน

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ( จำนวน 4 ไฟล์ ) แบบรูปรายการ ส.ทท.6 (เลย) ปร.4 5 6 ส.ทท.เลย ร่างประกาศเชิญชวน แปลน ส.ทท.เลย

ประกวดราคาด้วยอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาเรือเร็วตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต จำนวน 15 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 4  ไฟล์) เอกสารประกวดราคาเรือ TOR — เรือ 15 ลำ ประกาศราคาจ้างโครงการจัดหาเรือเร็วฯ ราคากลางเรือ 15 ลำ

ร่างประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

ดาวน์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 5 ไฟล์) แบบแปลนก่อสร้าง — นราธิวาส ร่างฯ นราธิวาส (2/2) ร่างฯ นราธิวาส (1/2) ราคากลาง — นราธิวาส TOR — นราธิวาส

page 1 of 2