ร่างประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดหาเรือเร็วตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต จำนวน 15 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 In ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 2 ไฟล์)

Recent Posts