ร่างประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Recent Posts
New Server