ประกาศร่างประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านสายตรวจ จำนวน 100 คน 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.62)

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ( ไฟล์ .pdf 1 ไฟล์ )

Recent Posts
New Server