ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา TOR และราคากลาง โครงการจัดเช่ารถยนต์สายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 3 ไฟล์) ร่างประกาศประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ ราคาอ้างอิง – อนุมัติ TOR – รถเช่า 2 รายการ

#ห้ามรถสิบล้อขึ้นไปเดินบนถนนบางสายระหว่าง 28 ธ.ค.61 – 3 ธ.ค.62

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร หลีกเลี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนด #ห้ามรถสิบล้อขึ้นไปเดินบนถนนบางสายระหว่าง 28 ธ.ค.61 – 3 ธ.ค.62 •เส้นทางห้ามวิ่ง 3 เส้นทาง [...]