#ห้ามรถสิบล้อขึ้นไปเดินบนถนนบางสายระหว่าง 28 ธ.ค.61 – 3 ธ.ค.62

 In ข่าวประชาสัมพันธ์, ด้านบริการ อำนวยความสะดวก

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร หลีกเลี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนด #ห้ามรถสิบล้อขึ้นไปเดินบนถนนบางสายระหว่าง 28 ธ.ค.61 – 3 ธ.ค.62

•เส้นทางห้ามวิ่ง 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 132 กม.
– มิตรภาพ:ทับกวาง – คลองไผ่ กม.15-103 ระยะทาง 93 กม.
– กบินทร์บุรี-ปักธงชัย: กบินทร์ฯ-นาดี กม.165-195 ระยะทาง 30 กม.
– อรัญประเทศ-นางรอง ทัพราช กม.71-80 ระยะทาง 9 กม.

•ยกเว้นรถบางประเภทที่มีความจำเป็นโดยการยกเว้นเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้นๆ

 

 

Recent Posts