มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวย ความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562 ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

 In ข่าวประชาสัมพันธ์
Recent Posts
New Server