ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหารถ ATV เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ป่าเขาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง (รถเอทีวี) จำนวน 20 คัน ระหว่างวันที่ 14 – 28 ม.ค.62

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์) ประกาศปร […]

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา TOR และราคากลาง โครงการจัดหารถ ATV เพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในพื้นที่ป่าเขาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง (รถเอทีวี) จำนวน 20 คัน ระหว่างวันที่ 9 – 11 ม.ค.62

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ  (ไฟล์ .pdf จำนวน 3 ไฟล์) ประกาศเ […]

ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ล่ามแปล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ม.ค.-ก.ย.62 ระหว่างวันที่ 9 – 25 ม.ค.62

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ  (ไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์) ประกาศเ […]

ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ม.ค.-ก.ย.62 ระหว่างวันที่ 9 – 25 ม.ค.62

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ  (ไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์) ประกาศเ […]