ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ด้านการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ม.ค.-ก.ย.62 ระหว่างวันที่ 4 – 10 ม.ค.62

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ  (ไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์)

Recent Posts
New Server