ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา TOR และราคากลาง โครงการจัดหารถ ATV เพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในพื้นที่ป่าเขาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง (รถเอทีวี) จำนวน 20 คัน ระหว่างวันที่ 9 – 11 ม.ค.62

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ  (ไฟล์ .pdf จำนวน 3 ไฟล์)

Recent Posts