ร่างประกาศประกวดราคา TOR และราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์สายตรวจ รถยนต์ขนาด 2500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 คัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 ม.ค.62

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Recent Posts