ตำรวจท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร ขรก.ตร. เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ วาระประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ไฟล์ .pdf 1 ไฟล์) ประกาศ บช.ทท. เรื่องรับสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ วาระประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ไฟล์ .pdf 1 ไฟล์) ประกาศ บช.ทท. เรื่องรับสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ วาระประจำปี 2561