ประกาศ !!! สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบภาษาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค.62 กรณีแต่งกายเครื่องแบบอื่นไม่ตรงตามประกาศ บช.ทท. ฉบับลงวันที่ 17 ม.ค.62 จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ