ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ครั้งที่ ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ( ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์ ) เอกสารเชิญชวน ราคากลาง บช.ทท. P1 ราคากลาง บช.ทท. P2 ราคากลาง บช.ทท. P3 ราคากลาง บช.ทท. P4 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 17-4-2562 แบบ ปปช บก.01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาฯ ระดับ รอง สว. – ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 1 ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ วาระปี 2561

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ครั้งที่ 2

ดาวร์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์) เอกสารเชิญชวน ราคากลาง บช.ทท. — p1 ราคากลาง บช.ทท. — p2 ราคากลาง บช.ทท. — p3 ราคากลาง บช.ทท. — p4 แบบ ปปช บก01 แบบรูปรายงานฯ

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ ( ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์ ) TOR — บช.ทท. ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ราคากลาง บช.ทท. P1 [...]