ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ ( ไฟล์ .pdf 1 จำนวน ไฟล์ )

Recent Posts
New Server