ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [...]

ประกาศและเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์) ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง บช.ทท.ครั้งที่ 2 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บช.ทท. P1 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บช.ทท. [...]