ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่ […]

วันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ภพพล จักกะพาก รอง ผบก.อก.บช.ทท., พ.ต.อ.โอฬาร เอี่ยมประภาส รอง ผบก.ทท.๓, พ.ต.อ.อนินท์ ศรีสรรพางค์ ผกก.ฝอ.บก.ทท.๑ , พ.ต.อ.หญิง ภณิดา โชติประดิษฐ ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท. และ พ.ต.ท.คมสัน มีภักดี รอง ผกก.๓ บก.ทท.๒ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลทำหน้าที่พลขับรถแบบขบวนยานยนต์ของ บช.ทท. ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว บช.ส. ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ทท. เป็นประธาน

วันที่ 20 ส.ค.62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ฯ ปฏิบัติราชการ บช.ทท.,พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ทท., ผบก.ทท.1 – 3 และ ผบก.อก.บช.ทท. พร้อมข้าราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมบริหาร บช.ทท. ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผบช.ทท. เป็นประธาน

วันที่ 11 ส.ค.62 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ทท.1, ศรก.บก.ทท.1 และ กก.1 บก.ทท.1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ได้ถวายสังฆทาน พร้อมกวาดทำความสะอาด ณ วัดปทุมวนาราม

วันที่ 9 ส.ค.62 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ภพพล จักะพาก รอง ผบก.อก.บช.ทท. , ผกก.ฝอ.1 – 6 บก.อก.บช.ทท. ข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด บก.อก.บช.ทท. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาคาร บช.ทท.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ทท. เป็นประธานเปิดกิจกรรม

วันที่ 7 ส.ค.62 เวลา 07.00 – 11.00 น. พ.ต.อ.หญิง ภณิดา โชติประดิษฐ ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.อก.บช.ทท., กก.คธม.,และ กก.3 บก.ทท.1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ สนามเจริญสุขมงคลจิต โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ทท. ร่วมเป็นเกียรติมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุน และอยู่ให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมทำการทดสอบฯ ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

วันที่ 6 ส.ค.62 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ทท.2, พล.ต.ต.พีรยุทธ การะเจดีย์ ผบก.อก.บช.ทท., พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.เอกกฤต วิริยะภาพ รอง ผบก.ทท.3 พร้อมข้าราชการตำรวจจำนวน 150 นาย เข้าร่วมการจัดการฝึกและประกวดการฝึก ของ บช.ทท. ประจำปี 2562 ณ ลานจอดรถ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผบช.ทท. เป็นประธาน