วันที่ 7 ส.ค.62 เวลา 07.00 – 11.00 น. พ.ต.อ.หญิง ภณิดา โชติประดิษฐ ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.อก.บช.ทท., กก.คธม.,และ กก.3 บก.ทท.1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ สนามเจริญสุขมงคลจิต โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ทท. ร่วมเป็นเกียรติมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุน และอยู่ให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมทำการทดสอบฯ ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต