วันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ภพพล จักกะพาก รอง ผบก.อก.บช.ทท., พ.ต.อ.โอฬาร เอี่ยมประภาส รอง ผบก.ทท.๓, พ.ต.อ.อนินท์ ศรีสรรพางค์ ผกก.ฝอ.บก.ทท.๑ , พ.ต.อ.หญิง ภณิดา โชติประดิษฐ ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท. และ พ.ต.ท.คมสัน มีภักดี รอง ผกก.๓ บก.ทท.๒ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลทำหน้าที่พลขับรถแบบขบวนยานยนต์ของ บช.ทท. ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว บช.ส. ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ทท. เป็นประธาน