วันที่ 3 ต.ค.62 พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบช.ทท พร้อมด้วย พล.ต.ต วรพงษ์. ทองไพบูลย์ ผบก.ทท. 1 , พ.ต.อ ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท. 1 , พ.ต.อ พชร โคตะ ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. และ ร.ต.ท หญิง ปิ่นปินัทธ์ การบรรจง รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. เข้าร่วมงานสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบ 17 ปี ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการนี้ ผบช.ทท. ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อการกุศลร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา โดยมี นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 3 ต.ค.62 พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบช.ทท พร้อมด้วย พล.ต.ต วรพงษ์. ทองไพบูลย์ ผบก.ทท. 1 , พ.ต.อ ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท. 1 , พ.ต.อ พชร โคตะ ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. และ ร.ต.ท หญิง ปิ่นปินัทธ์ การบรรจง รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. เข้าร่วมงานสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบ 17 ปี ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการนี้ ผบช.ทท. ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อการกุศลร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา โดยมี นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับมอบ