วันที่ 8 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบช.ทท.ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังขวัญใจ และมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ทท.1 ณ ห้อง ศปก.บก.ทท.1