วันที่ 15 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา ผบก.อก.บก.อก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.พัฒนา พัฒนชัย ผบก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. พ.ต.อ.นรเศรษฐ์ เย็นสุข ฝกก.ฝอ.5ฯ พ.ต.อ.อัมรินทร์ อัมพรมหา ผกก.ฝอ.6ฯ พ.ต.ท.ชาญพล ไชยเดช รอง ผกก.ฝอ.3ฯ พ.ต.ท.หญิง อภันตรี วรการพงศ์ รอง ผกก.ฝอ.5ฯ และ พ.ต.ท.หญิง โสมาวดี ชูเชิด สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.ฯ ให้การต้อนรับและจัดการศึกษาดูงานแก่คณะตำรวจประจำสำนักงานเลขานุการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บช.ทท.