วันที่ 15 พ.ย.2562 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ บช.ทท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ภณิดา โชติประดิษฐ ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ฯ,พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ฯ ,ข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ทท.และ บก.ทท.1 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่การออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562 ของ บช.ทท. โดยคุณปาลีรัตน์ โกมลวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บช.ทท.