วันที่ 19 ต.ค.62 เวลา 19.00 น. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบช.ทท.ร่วมงานกาชาดเพื่อตรวจตราความเรียบและตรวจเยี่ยม”ร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ”ภายในงานกาชาดประจำปี 2562 โดยมี คุณปาลีรัตน์ โกมลวรรธนะ ประธานคณะกรรมการบริหารงานแม่บ้านตำรวจท่องเที่ยวให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มอบรางวัล ให้แก่นักท่องเที่ยวที่จับได้รางวางวัลพิเศษ” ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กทม.